Доставка на хранителни продукти

Доставка на хранителни продукти

ОП № 1 "Хляб и хлебни изделия"

ОП №2  "Мляко и млечни продукти"

ОП №3  "Месо, месни продукти и риба"

ОП №4  "Плодове и зеленчуци -пресни, сушени и замръзени"

ОП №5  "Разни хранителни продукти"

ОП №6  "Плодови и  зеленчукови консерви"