ПЪРВА ГРУПА - сграда изток

ПЪРВА ГРУПА - сграда изток

ПЪРВА ГРУПА - сграда изток

старши учител Надка Драгнева
старши учител Валентина Атанасова
пом.възпитател Галина Маркузова