Продължаваме заедно

Продължаваме заедно

Продължаваме заедно

05.05.2020

Уважаеми родители,

В удобно за Вас време, може да получите обучителните книжки на децата си и консултации от учителките на групите какво и как децата да работят по тях. За да спазваме противоепедимиологичните мерки, предварително си уговорете ден и час. За повече информация и въпроси използвайте затворените групи във фейсбук . Бъдете здрави!